Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
917

IV RC 1348/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzono alimenty
Sygn. akt IV R C 1348/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Sobiech Protokolant: Paweł Engler po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa T. R. przeciwko D. R. o alimenty 1 zasądza od pozwanego D. R. na rzecz powoda T. R. ur. (...) w G. kwotę po 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) miesięcznie płatn
Czytaj więcej»

II K 857/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2017-01-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 857/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Czaplińska Protokolant: Anita Grunt przy udziale Prokuratora Doroty Kosztyła po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 roku sprawy D. K. , syna F. i J. z domu L. , urodzonego dnia (...) w T. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie o sygn. akt IV
Czytaj więcej»

IV RC 855/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "(...) obowiązek alimentacyjny zobowiązanych w dalszej kolejności powstać może jedynie wówczas, gdy uprawniony do alimentów pozostaje w niedostatku i gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami."
Sygn. akt IV RC 855/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Mejka Protokolant: Kamil Walendziak po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. C. (1) przeciwko K. C. i L. C. o alimenty Ioddala powództwo; II zasądza od powoda M. C. (1) na rzecz pozwanej K. C. kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

II K 668/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-19

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 668/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2017r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Jachniewicz Protokolant: Artur Pokojski pod nieobecność Prokuratora po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 10.05.2016r., 13.09.2016r., 10.01.2016r. sprawy: J. O. (1) , córki P. i A. z domu P. , urodzonej (...) w G. oskarżonej o to, że: w dniu 10.03.2015r. w G. , nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu dr
Czytaj więcej»

II K 775/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-12

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 775/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe w Gdańsku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Czaplińska Protokolant Artur Pokojski przy udziale oskarżyciela skarbowego P. G. z Pierwszego Urzędu Skarbowego w G. po rozpoznaniu w dniach 14.12.2015 r., 23.03.2016 r., 13.10.2016 r., 09.01.2017 r. sprawy D. W. (1) , syna M. i H. , urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że: 1. w okresie 01.01.2009 r. – 3
Czytaj więcej»

II K 962/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 962/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku w Wydziale II Karnym: Przewodniczący Sędzia SR Andrzej Wojtaszko Protokolant Zbigniew Szpanowski przy udziale prokuratora Mariusza Skwierawskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2017 roku sprawy: A. D. syna Z. i H. z domu H. , urodzonego w dniu (...) w K. skazanego prawomocnymi i podlegającym wykonaniu wyrokami: 1 wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

II K 281/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 281/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe w Gdańsku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Czaplińska Protokolant Anita Grunt przy udziale Prokuratora Krzysztofa Wiśniewskiego po rozpoznaniu w dniach 31.08.2016 r., 14.12.2016 r. sprawy: K. J. , urodzonego (...) w C. , syna E. i M. z domu (...) oskarżonego o to, że: w dniu 26.11.2008 r. w G. w (...) Banku (...) SA przy ul. (...) działając wspólnie
Czytaj więcej»

IV RC 796/13

postanowienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-11

Data publikacji: 2017-02-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: odrzucono sprzeciw od wyroku zaocznego
Sygn. akt IV R C 796/13 POSTANOWIENIE Dnia 11 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku IV Wydział Rodzinny Nieletnich w składzie : Przewodniczący SSR Aleksandra Sobiech Protokolant: Paweł Engler po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2017 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko J. K. o alimenty w przedmiocie wniosku pozwanego o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku w
Czytaj więcej»

VI P 440/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI P 440/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2016r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anita Niemyjska – Wakieć Ławnicy: Danuta Zarzycka, Elżbieta Piekoś - Doroszewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Mirosława Marszałek po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w R. o odszk
Czytaj więcej»

II K 1049/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-23

Data publikacji: 2017-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 1049/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Czaplińska Protokolant: Artur Pokojski przy udziale Prokuratora Aleksandry Nafalskiej po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 roku sprawy M. B. , syna A. i I. z domu K. , urodzonego dnia (...) w G. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 3 marca 2008 rok
Czytaj więcej»